Читаю довгий документ з нудною назвою «СТРАТЕГІЯ упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020». Здається, він ще не став урядовим, але готується до того.

Серед іншого до плану заходів внесено — цитати:
— відмова від традиційних заходів на кшталт «Конкурсів краси» та «Лицарських турнірів», які відтворюють гендерну сегрегацію»;
— усунення із комунікативних стратегій викладацького складу закладів освіти вербальних вказівок на невідповідність дітей “нормам” статевої поведінки.

Багато що вказує на те, що документ писали люди з розладами власної статевої та/або поведінкової ідентифікації, з протестом проти здорового глузду, виходячи виключно з власного травматичного життєвого досвіду. І з очевидним наміром зіпсувати дітей, напхавши отрути у голови нового покоління.

«И будут расти между травою, как ивы при потоках вод» (Исаия 44:4).
© Руслан Кухарчук – персональная страница. Правила использования